Print this coupon and visit one the selected Ontario stores to take advantage of this exclusive promotion!

 

IRIS Midland

IRIS Bracebridge

IRIS Alliston

IRIS Angus

IRIS Yorkville

IRIS Owen Sound

 

 

DOWNLOAD THE OFFER